Teammeetings in Genk!

Ik begeleid sinds begin 2021 een maakbedrijf uit Genk bij de implementatie van teammeetings op de werkvloer.

In een eerste fase werd een plan van aanpak opgesteld, samen met de beslissingsmakers van de bewuste afdeling. Op basis van de gekozen doelstellingen en het aanwezige verbeterpotentieel, werd de meeting praktisch (duur, locatie, deelnemers, tijdstip, inhoud, …) ingevuld.

De afdeling werd in vier zones opgesplitst, die bij de implementatie één voor één aan de beurt zullen komen.

Op het einde van elke post of shift komen de medewerkers van elke zone 10 minuten samen om de resultaten van de voorbije acht uur te bespreken aan een teammeeting-bord. Problemen worden opgelijst, acties worden gedefinieerd en opgevolgd, successen worden gedeeld. De shiftoverdracht wordt op het bord genoteerd. De meetings worden door de medewerkers zelf geleid en ondersteund door de leidinggevenden.

Ik begeleid het bedrijf bij het opstellen en het uitvoeren van het projectplan. Ook coach ik de medewerkers en hun leidinggevenden op de werkvloer bij het faciliteren van de meeting.

 

maart 1, 2021