Op zoek naar verbeterpotentieel voor Genks maakbedrijf

Een gerenommeerd Genks productiebedrijf van kleefband vroeg mij in de zomer van 2020 om het verbeterpotentieel van hun Finishing afdeling in kaart te brengen.

Ik ging op zoek naar verspillingen, kostenbesparingen en doorlooptijd-reducties.

In een eerste fase hanteerde ik een top-down benadering en dook ik samen met het afdelingsmanagement in de aanwezige SAP-data en downtime-historiek.

In een tweede fase werkte ik bottom-up. Ik observeerde alle processen minutieus op de vloer. In workshops zochten de productiemedewerkers mee naar kleine en grote verspillingen.

Deze gegevens leidden tot een analyse van de huidige situatie (current state), maar gaven ook inzichten in een ideale situatie (future state). Vanaf dan was het duidelijk voor het team welke ‘true north’ er nagestreefd moest worden. De kosten/baten van de nieuwe situatie werden in kaart gebracht.

Als laatste dokterde het team in verschillende sessies een gedetailleerd stappenplan om van de huidige situatie naar de nieuwe situatie te gaan uit.

 

september 17, 2020