5s of werkplekorganisatie in Noord-Limburg

MassaConsult begeleidt al een half jaar een voedingsbedrijf uit Bree bij het op orde zetten én op orde houden van hun werkplekken.

5s is een ander woord voor werkplekorganisatie. Het is een methodiek om je werkomgeving te organiseren, maar ook op lange termijn georganiseerd te houden. Bij een 5s implementatie is het in de eerste plaats belangrijk dat je goede afspraken maakt in overleg met het team. Je legt de door het team uit te voeren taken ondubbelzinnig vast in een procedure, werkinstructie of een opvolgformulier. Daarbij zorg je dat het team voldoende tijd heeft om deze taken uit te voeren én dat deze tijd ook wordt ingepland. De leidinggevenden zorgen voor opvolging, bijsturing, feedback en begeleiding.

Het governance team

In het voedingsbedrijf uit Bree werd een governance team samengesteld. Dat team bestaat uit beslissingsnemers uit alle hiërarchische lagen. Zij stelden samen het projectplan op:

 • wat is de scope van het 5s project?
 • wat is de rolverdeling binnen het 5s project, maar ook later tijdens de uitvoering?
 • welke tools worden uitgewerkt?
 • in welke kleinere zones wordt de afdeling onderverdeeld?
 • waaruit bestaat het implementatieteam?
 • welk budget wordt voorzien?
 • hoe ziet de planning eruit?

De uitkomst van deze oefening was een projectcharter en een projectplan (in A3 vorm).

Het 5s implementatieteam

Daarna gaat per zone het 5s implementatieteam aan de slag. Zij komen op regelmatige tijdstippen samen en voeren gedurende een aantal weken de verschillende stappen van 5s uit:

 • onnodige voorwerpen worden door het team verwijderd (scheiden)
 • elk nodig voorwerp krijgt een vaste plaats (schikken)
 • markeringen en identificaties worden aangebracht (schikken)
 • machines, rekken, vloeren krijgen een grondige poetsbeurt (schoonmaken)
 • werkinstructies van complexe taken worden uitgeschreven (standaardiseren)
 • een takenlijst wordt opgesteld (standaardiseren)
 • een 5s-bord wordt geplaatst als communicatietool (standaardiseren)
 • de gemaakte afspraken worden in een praktische procedure gegoten (standaardiseren)
 • een wekelijkse rondgang  wordt geïnstalleerd (standhouden)
 • de uitvoer van de taken wordt gedocumenteerd en opgevolgd (standhouden)
 • het team komt regelmatig samen om te overleggen en te verbeteren (standhouden)

Begeleiding

Een interne projectleider en sponsor trekken het project.

MassaConsult geeft training, faciliteert het volledige project, zorgt voor coaching en volgt de voortgang van het project op.

Waar nodig springt MassaConsult ook bij in het begeleiden van de uitvoering.

Het project loopt van januari 2021 tot december 2021.

mei 1, 2021